50x pro něj

 

 1. Ženy si hájí své právo být nespokojené.
 2. Když je toho na ženu příliš, uchýlí se ke své studánce, kde může znovu načerpat sílu.
 3. Pro ženu je útěchou, když řešení životních problémů neleží jen na ní.
 4. Muž u ženy boduje, snaží-li se ze všech sil něčím přispět.
 5. Když je žena „vytočená“, ztrácí nad sebou kontrolu a reaguje nepřiměřeně.
 6. Klíčem ke komunikaci jsou upřímnost a vědomí vlastních mezí.
 7. Žena ze všeho nejvíce potřebuje, aby někdo naslouchal jejím pocitům.
 8. Ženy se rády starají o své muže, především ale musí cítit, že se zájem a péče věnuje jim.
 9. Žena objevuje své city, když ví, že má oporu.
 10. Stres se u ní projevuje přehnanými reakcemi, pocitem přetížení a vyčerpaností.
 11. Neodsuzuj ji za to, že potřebuje být ujišťována.
 12. Čím více bude mít žena pocit, že má právo být nespokojená, tím méně bude nespokojená.
 13. Ženy rozkvétají, když komunikují, protože to posiluje jejich ženskou stránku.
 14. Ženy nemají rády, když se jim říká, jak by měly změnit své pocity.
 15. Ženské vědomí je rozsáhlé – nejprve do sebe pojímá celkový obraz a poté objevuje jeho části.
 16. Když jí nasloucháš, dívej se jí do očí.
 17. K tomu, aby se žena cítila být milována, potřebuje úctu.
 18. Když je žena rozčilená, potřebuje být vyslechnuta, a nikoli napravována.
 19. Když přijdeš domů, ze všeho nejdříve jdi za ní a obejmi ji.
 20. Přines ji květiny jako překvapení a ne jen při zvláštních příležitostech.
 21. Muž by měl reagovat na otázky své partnerky tak, že ji požádá, ať mu řekne víc.
 22. Odolej pokušení řešit její problémy – raději sedo ní snaž vcítit.
 23. Žena se nejvíce bojí toho, že bude opuštěna.
 24. Naslouchej jí a nenavrhuj řešení.
 25. Ženy používají slova k tomu, aby se podělily o své emoce.
 26. Žena si váží lásky, komunikace, krásy a vztahů.
 27. Ženy si uvědomují své pocity tím, že o nich mluví.
 28. Žena od partnera očekává, že vytuší, kdy potřebuje jeho pomoc.
 29. Při nedostatku komunikace začíná mít žena pocit, že není milována.
 30. Peníze ženu nezbaví pocitu, že je toho na ni příliš.
 31. Snaž se ženě být oporou, i když mluví.
 32. Když muž odmítá ženiny rady, má žena pocit, že mu na ní nezáleží.
 33. Ženina láska se vyvíjí jako vlny, roste a opadává.
 34. Žena se uzavře, jestliže si na ní muž vylévá zlost.
 35. Ženy cítí, mluví, a teprve potom myslí.
 36. Ženy potřebují upřímný zájem, porozumění a ujištění.
 37. Největší výzvou pro muže je převzít zodpovědnost za to, že k problému přispěl on sám.
 38. Slova „vždycky“ a „nikdy“ ženy používají, a když mají pocit nejistoty.
 39. Největší úsilí ji stojí, aby na sebe úplně nezapomněla, když se vydává a slouží potřebám druhých.
 40. Když ji někdo rozčílí, buď na její straně.
 41. Dělat víc věcí, tak aby na ni zbylo méně, ji neučiní šťastnou.
 42. Ptej se jí na konkrétní věci, které za celý den zažila.
 43. Když je rozčilená, ujisti ji, že její pocity jsou na místě.
 44. Zavolej jí z práce a řekni jí, jak moc ji máš rád.
 45. Oprav něco v domácnosti.
 46. Muži by měli naslouchat trpělivě, a nikoli pasivně.
 47. Ženino já definují její city a kvalita jejích vztahů.
 48. Promysli si, co řekneš, než jí sdělíš, že se zlobíš.
 49. Žena komunikuje, aby naznačila, o co jde, aby více poznala a zažila blízkost.
 50. Čtyřikrát denně ji obejmi.

volně převzato od PhDr.Johna Graye

 

Mohlo by se vám líbit...