50x pro ni

 

 1. Když mu sděluješ, že se zlobíš, řekni to mírně.
 2. Snaž se muži být oporou, i když nemluví.
 3. Když se žena vzpírá mužovým návrhům, má muž pocit, že mu nedůvěřuje.
 4. Mužova láska se vyvíjí tak, že se střídavě přibližuje a oddaluje.
 5. Seběvědomí muže se nezakládá na vnímavosti vůči pocitům druhých.
 6. Muži cítí, jednají a teprve potom myslí.
 7. Muži potřebují důvěru, přijetí a uznání.
 8. Největší výzvou pro ženu je zbavit se zloby a dokázat odpustit.
 9. Muži vztahují zobecňování na sebe a začínají se bránit.
 10. Největší boj svádí o překonání svých sklonů k sebestřednosti.
 11. Řekni mu: „To není tvoje chyba.“
 12. Když se muži dostane od ženy uznání, zmizí jeho odpor k tomu, aby udělal víc.
 13. Muži nemají rádi, když se jim říká, co by měli dělat.
 14. Muži mají tendenci si věci uvědomovat postupně – celkový obraz si vytvářejí na základě jednotlivostí.
 15. Když mu nasloucháš, nedávej mu rady, o které nežádal.
 16. K tomu, aby se muž cítil být milován, potřebuje uznání.
 17. Muži často neposlouchají, protože se soustředí na vyřešení problému.
 18. Muž má pocit, že je ve vztahu úspěšný, když se vrací domů ke šťastné ženě.
 19. Když se od muže nečeká, že dá víc, automaticky víc dát chce.
 20. Když ti muž prozradí, co ho trápí, nesnaž se ho „napravovat.“
 21. Nenabízej rady bez požádání – raději se ho snaž pochopit.
 22. Každý týden ho namasíruj.
 23. Muži si hájí své právo na svobodu.
 24. Když se muž rozčílí, potřebuje se uchýlit do své jeskyně, kde se uklidní.
 25. Hravým způsobem mu dej najevo, že si ceníš toho, když ti naslouchá.
 26. Žena u muže boduje, když ho nekritizuje za chyby, které udělá.
 27. Když je muž „mimo“, zapomíná na významné dny v kalendáři.
 28. Aby se zlepšila komunikace, je důležité ji praktikovat.
 29. Muž ze všeho nejvíce potřebuje, aby mu žena důvěřovala.
 30. Mužům dělá dobře, když o ně partnerka pečuje, především ale musí mít pocit, že se jim podařilo ji uspokojit.
 31. Muž objevuje své city, když je milován ženou.
 32. Muž komunikuje, aby naznačil, o co jde, a problém vyřešil.
 33. Poté, co muž ženě naslouchal, si potřebuje potvrdit, že jí tím pomohl.
 34. Muži používají slova k tomu, aby se podělili o informace.
 35. Muži si váží ocenění, obdivu, uznání a důvěry.
 36. Muži si uvědomují své pocity, když naslouchají problémům druhých.
 37. Muž si o pomoc řekne, když ji potřebuje.
 38. Naučit se trpělivě naslouchat představuje pro muže novou dovednost.
 39. Muži si často myslí, že peníze vyřeší všechny problémy.
 40. Když je ve stresu, chová se odtažitě, je protivný a uzavřený.
 41. Neodsuzuj ho za to, že se potřebuje stáhnout.
 42. Když muži mluví o svých problémech, hledají řešení.
 43. Mužům prospívá, když se jim dostane uznání, protože to posiluje jejich mužskou stránku.
 44. Poskytni mu prostor, aby se vzpamatoval ze stresu, který zažil přes den.
 45. Když je rozčilený, řekni mu, že ho máš ráda.
 46. Nech mu někde cedulku s láskyplným vzkazem, který spatří jen on.
 47. Děkuj mu za maličkosti, které dělá.
 48. Když ženy o něco žádají, měly by být laskavé.
 49. Mužovo já je definováno jeho schopností dosahovat výsledků.
 50. Muž má největší strach ze své neschopnosti.

volně převzato od PhDr.Johna Graye

Mohlo by se vám líbit...