Poselství z hvězd

 

O pozitivním myšlení

Vzkaz přijatý 4.12.2014

Myslet pozitivně znamená se snažit za všech okolností udržovat pozitivní náboj. Ne jenom v klidu, tichu a meditaci. To je lehké. Ale v každodenních situacích, kdy je člověk nucen čelit svým energeticko-karmickým nastavením. Stačí si uvědomit, že to „špatné“, co se Vám děje, je jenom Vaše energetické zrcadlo, Váš energetický obraz nic víc. A v tu chvíli se můžou objevit i zlé myšlenky nebo emoce. Nic se neděje. To je momentálně Vaše pravá reakce. Přijměte tyto myšlenky a emoce tím, že si je uvědomíte a pak je s prosbou o vyčištění pošlete Bohu nebo také Síle nejvyšší a dojde k uzdravení. Nebojte se negativních myšlenek, jen je nepěstujte a nevěnujte jim čas. Stejně ve Vás byly, teď se jenom objevily na povrchu. Děkujte za každou z nich a posílejte je k uzdravení. A vědomě si pak vybírejte myšlenky krásné a těm věnujte svou pozornost. Časem krásné myšlenky převládnou a Váš život se změní se změnou Vašeho myšlení.

Vaši milující