Zázračná voda

Energetizování vody pro vzestup

AA METATRON *** ENERGETIZOVÁNÍ VODY PRO VZESTUP * * *

Poselství Archanděla Metatrona přijala Natalia Glasson 13/08/2012

S láskou a radostí k vám nyní přicházím, abych si s vámi dnes popovídal. S # velkým potěšením vás ujišťuji, že vibr # ace lásky na Zemi se každým dnem rozvíjí a navyšuje. Vaše úsilí při vtělování # světla a lásky je velmi oceňováno a vážíme si ho; pomáháte vytváření Věku Lásky # na Zemi. # # Na vnitřních rovinách nyní dokončujeme a uvádíme v chod mnoho posvátných plánů, # které byly mnohými dlouho očekávány. Popravdě je to, jako bychom organizovali # nejkrásnější festival, je toho mnoho, na co je potřeba se soustředit, aby byla # ustanovena vůle Stvořitele.Ten krásný festival či oslava, o které mluvím, je # proces vzestupu, který nastává a bude na Zemi pokračovat. Na festival či oslavu # byste pravděpodobně vyzdobili prostor a možná si dokonce oblékli své # nejkrásnější oblečení. My už toto nyní dokončujeme pro Matku Zemi energeticky – # připravujeme Matku Zemi a lidstvo, aby jasně zářili, až přijde v prosinci 2012 # čas navýšení. Přáli bychom si, abyste si od této chvíle vizualizovali a # potvrzovali, že se připravujete a zažíváte nádhernou oslavu; je to oslava vás # samotných, vaší pravdy a Stvořitele. V této nejposvátnější době se pro vás # vytváří tolik krásných příležitostí; je důležité, abyste se nestrachovali o to, # co nemáte nebo čeho potřebujete dosáhnout, ale abyste oslavovali to, čeho už # jste dosáhli a čím jste – krásným aspektem Stvořitele na Zemi. Každodenním # oslavováním své pravdy vybudujete energii nadšení, ocenění a uznání sebe sama a # lidí kolem vás, vytvoříte nádherný základ a zesílíte svůj duchovní růst. # # Před obřadem či oslavou se často na všech úrovních našeho bytí očišťujeme. # Nanebevzetí mistři, archandělé a andělé nyní dokončují velmi krásný očistný # proces na Zemi, s nímž si vás velmi přeji seznámit. Na Zemi je nyní ukotvována # hlubokočistící vibrace z Plejád a Venuše; má čistit vodu, aby povznesla vibrace # na Zemi. Mnoho se toho na Zemi skládá z vody – voda má schopnost násobit # jakýkoli záměr, modlitby, myšlenky a duchovní zkušenosti, je to božské světlo # Stvořitelova zdroje. Voda je fyzickým zástupcem nepřetržitě proudícího # Stvořitelova světla, který vyživuje a krmí vaši duši a celé bytí, je základem # pro fyzický život stejně jako je světlo základem duchovního života. Možná jste # si všimli, že když jste blízko u vody nebo se ve vodě koupete, cítíte se # omlazeni, náležitostí vody je očistit, ale také má také schopnost podržet # Stvořitelovo světlo a tím také obnovovat vaše vyladění na Stvořitele a zvyšovat # vibraci vaší energie. # # Kvůli množství fyzické energie může voda mít stagnující energii a může být # ovlivněna negativní energií; vibrace, na které existují fyzické projevy, mohou # umožnit proniknutí negativity. V některých oblastech na Zemi voda smyla bolest # Matky Země, ale ještě musí tyto energie rozptýlit. Energie, které jsou # ukotvovány z Plejád a Venuše, pomáhají v čištění veškeré vody na Zemi; posláním # je zvýšit vibraci vody, aby byla vyvážena frekvence, která se pak rozpustí a # prosákne do Země a lidských těl. # # Vidíme, že voda byla a je předním problémem pro mnoho zemí, neboť narušuje # každodenní život, jak v minulosti, tak v současnosti – skrze svůj nedostatek # nebo přebytek. Je to tím, že voda pevninu čistí, ale také díky ukotvovaným # energiím, které nabízejí větší vitalitu a sílu vodnímu proudu. Pomocí záměru, # který může být ukotven do vody, vzniká účinný a rychlý způsob čištění oblastí # Matky Země, aby byla vytvořena vyvážená navýšená vibrace světla na Zemi. Voda je # elementární síla, která má v sobě velkou moc a podobá se nepřetržitě # probouzející životní energii Stvořitele. Podle toho, jak je vám voda ve vaší # realitě vykreslována, může sehrát roli představitele světla, které protéká vaším # bytím, či míru potřebného k odevzdání se Stvořiteli. # # V této fázi je důležité poznamenat, že vaše fyzické tělo obsahuje vysoké # procento vody, kterou recyklujete právě skrze své fyzické tělo. Voda, kterou # naberete do svého fyzického těla, může mít vliv na vibrace světla, ve kterých # žijete a je to stejné i s jídlem, kterým své tělo krmíte. Je také zajímavé, že # když se dokážete po většinu dne soustředit na svou pravdu a lásku ve vašem bytí, # voda, krev a veškerý projev vašeho fyzického těla začne udržovat zvýšené vibrace # světla. To znamená, že když konzumujete vodu, voda se cestou vaším tělem # přetransformuje do vibrace, ve které vaše tělo žije. Tímto způsobem je tedy # nemožné, aby voda snižovala vaše vibrace, jen umocňuje vibrace světla a lásky, # které v sobě máte. Voda může také mít velký vliv na vaše vědomí a mysl, očišťuje # mysl a zároveň přináší hlubší zdroj jasnosti a vyladění na Stvořitele. To je # často důvod, proč je voda lita člověku na hlavu; má očistit jeho myšlenky, # vědomí a mysl. # # Když se začnete na vodu dívat jako na nástroj vzestupu, pak se začnete napojovat # na její sílu. Voda se dá nabíjet záměrem a energií; voda podrží, zachová a # umocní vše, co jí vyjádříte. Když si před sebou představíte sklenici vody, # obvykle ji asi prostě vypijete a ona se přetransformuje na vibrace vašeho bytí. # Kdybyste nejprve otevřeli své srdce té sklenici vody, vykoupali ji ve své lásce # a vložili do ní všechny své božské záměry pro svůj zrychlený vzestup, pak pitím # této vody byste vtělili do sebe vše, co si přejete a zamýšlíte. Jsem si vědom # toho, že tyto mé myšlenky asi nejsou nové, ale rád bych vám zdůraznil, že můžete # manifestovat svůj vzestup skrze vodu, kterou pijete a ve které se koupete # jednoduchým vložením svého záměru a energie toho, po čem toužíte, do vody, a pak # vtělit a obklopit se vším, co reprezentuje. # # Pojďme si to nyní vzít ve větším měřítku; možná je ve vaší blízkosti voda – # rybník, jezero, řeka či moře. Kdybyste se posadili k vodě nebo do ní, i kdybyste # v ní měli jen nohy nebo ruce, působíte jako nástroj transformace a ukotvování do # vody. Když se pak zaměříte na lásku, kterou chcete sdílet s lidmi, na mír, který # chcete zažívat a na pravdu, kterou chcete odkrýt, představte si, že vysíláte # tuto energii do vody – tím vytvoříte rozsáhlý zdroj vysoce energetizované vody. # Voda vaše záměry přirozeně umocní a prosákne do Matky Země, do atmosféry a # dostane se ke každému, kdo se s vodou propojí nebo projde kolem vodního zdroje. # Pokud vodní zdroj protéká krajinou, pak budou vaše záměry umocněny po celé # krajině a možná i po celém světe. Je třeba si pamatovat, že voda je nad vámi, # pod vámi i všude kolem i ve vás, je ve vaší realitě plně přítomná a má velkou # sílu. Dokonce, když pošlete do vody svou lásku a záměry týkající se vzestupu # Země a lidstva a jeho probuzení během meditace, je šance, že vy nebo jiný člověk # vypijete nebo se vykoupete v té samé vodě, kterou jste prodchnuli láskou a # umožníte, že energie vibrací všech se zvýší a bude vodou podporována. # # V meditaci můžete požádat Plejáďany a Venušany, kteří energetizují a čistí vodu # na Zemi, aby tutéž energii poslali do vašeho bytí, aby vyčistila a # zenergetizovala krev a vodu ve vašem fyzickém těle. Jen si dovolte otevřít se # jejich světlu, které kaskádovitě stéká a zalévá vaše bytí a protéká jím. Možná # je budete také chtít požádat, aby stejnou energii skrze vás ukotvovali, až # budete v blízkosti vody nebo aby svou energii ukotvili do vody ve vašem okolí. # Nechť vaše záměry a láska vycházejí z pravdy vaší srdeční čakry; jestliže se # toto podaří všem, pak uvidíme skutečnou manifestaci vašeho záměru. Také možná # budete chtít napomoci svým manifestačním schopnostem tím, že do vody, kterou # pijete, ukotvíte to, co si přejete, dříve než ji budete pít; tím fyzicky # vtělíte/přijmete, co chcete manifestovat. # # Vzdávám díky energiím Venuše a Plejád, které jsou nyní ukotvovány ve vodě Země. # # Já jsem Archanděl Metatron # ________________

 

Spinování vody

7. 6. 2011

Spinování vody: jednoduchá (a převratná) ozdravná technika

Miluju jednoduché návody na zlepšení čehokoli. (Viz orgonit a octování.) A můj nový objev na zlepšení zdraví či dokonce léčení se mi zdá také slibný. Nedávno mi totiž zničehonic padl zrak na youtube video s názvem Nová léčba rakoviny a více. To je téma, kterým se nezabývám, a nevím, proč a čím si mě přitáhlo, ale obsah videa se mi okamžitě zalíbil. Přesně můj vkus, velmi jednoduché a účinné. Tak se o to musím podělit i s vámi. Jestli se vám to nebude zdát, nevadí, za vyzkoušení nic nedáte.

 

Jistý David L. Kaas, Američan, byl před 3 lety těžce nemocný. Selhání ledvin (jednu mu vzali), mozkové aneurisma, těžká nadváha (180 kg), a mnohé další komplikace . Dnes je zdravý a má normální váhu. Říká, že během jeho nemoci mu sdělil Bůh/Stvořitel způsob, jak se má vyléčit, a že tuto metodu má šířit dál.

 

Nejprve stručně popíšu podstatu, což se fyzikům teoretikům samozřejmě bude jevit nedostatečné, ale nevadí, hlavně že to funguje.

 

Tedy: lidské tělo obsahuje 70-80% z vody. Takže je důležité, jak se ta voda v těle chová. Molekula vody v lidském těle má kolem sebe elektron, jehož kruhová dráha je ve 180° polokruhu směrem na jih. Ale veškeré tekutiny, které konzumujeme, byly prohnány kovovým potrubím, což způsobilo, že elektrony jejich molekul se točí k severu. (Tato opačná rotace je vlastní třeba  hmyzu a kočkám.) Pijeme-li tuto na molekulární úrovni nesprávně ovlivněnou vodu (a to pijeme všichni), znamená to, že „negujeme“ svůj sedmiletý cyklus obnovy buněk, což způsobuje naše rychlé opotřebování a nemoci.

 

Začneme-li veškeré tekutiny, které pijete, „spinovat na jih“, znamená to, že dáme svému tělesnému systému přesně to, co potřebuje, aby buněčná obnova probíhala správně. Za nějaký čas  se zbavíme všech nemocí včetně nejtěžších, bude nám stačit méně jíst, méně spát, a budeme vypadat mnohem mladší.

 

David Kaas říká, že když začal spinovat své pití, zbavil se postupně a zanedlouho svých nemocí i své těžké nadváhy, bez diety a cvičení. Začaly mu opět růst vlasy a dostaly opět barvu.Je zdravý a aktivní, a stejně tak jeho přátelé, kteří dali na jeho radu. Napsal knihu Farmer Physics a natočil několik videí,(viz dole pod článkem), kde sděluje podstatu metody. Pokud se ho chcete na něco zeptat, můžete mu napsat do komentářů na youtube.

 

 

 

 

Jak „spinovat vodu k jihu“? Velmi jednoduchým gestem drženým po dobu 30 sekund. Vidíte ho výše na obrázku a a je vysvětleno na videu pod článkem. Je prý jedno, která ruka má jakou pozici.

 

Ochutnejte a budete překvapeni, jak je spinovaná voda dobrá a „hladce“ se pije.  Výborné výsledky prý má spinování vína – nemám vyzkoušeno. Můžete prý spinovat i potraviny – zejména s vysokým obsahem vody. Maminky, spinujte veškeré pití pro své děti!

 

Já už dva dny spinuju veškeré pití i polívku a výsledky se mi zdají pozoruhodné. Všechno pití se zdá velmi chutné a hladké, lepší trávení, daleko menší únava při práci, mimořádně dobrý spánek v noci … A dává to mi smysl: dosud asi moje tělo muselo vynakládat dost námahy jenom na to, aby „obrátilo“ veškerou vodu na molekulárně správně rotující …

 

Pokud to bude nadále fungovat tak, jak se ukazuje a jak tvrdí David Kaas, pak je to opravdu revoluce v léčbě …

 

Neptejte se mě na podrobnosti, vím jen to, co je ve videích. Jeho knihu Farmářská fyzika, kde jsou detaily, zatím neznám, ale možná si ji pořídím …
Video s českými titulky:

Videa s metodou: http://www.youtube.com/watch?v=F054MSUzgHU,(přeloženo)

http://www.youtube.com/watch?v=YWApeCYob1U 

http://www.youtube.com/watch?v=4_kdxwGkSWU

Vystavil Orgonet

Zdroj:http://orgo-net.blogspot.com/

 

 

Ledinková voda

Ledinková voda

 

 

 

Jednoduchou úpravou vody získáme silný energetický zdroj, můžeme zamezit stálé únavě a dokonce zvýšit svou potenci. Když někomu radím užívat „ ledinkovou vodu „ , často vzpomenu na jednu babičku, která se ke mně přišourala. Je faktem, že jsem ji pomohl i jinak, ale ona za mnou přiběhla za dva měsíce a byla ohromně nadšena právě ledinkovou vodou. Podruhé jsem ji nepoznal. Nebyla to už babička, ale dáma….

 

Vyprávěla, jak ji ledinková voda postavila na nohy, že prý je ji 68 let a 20 let se už vůbec nezajímala o muže. Tato voda ji tak omladila, že začala muže potřebovat. Nejbližší chlap byl kostelník, kterého vyloženě znásilnila.
Příprava ledinkové vody je jednoduchá, ale vše geniální je v podstatě jednoduché:

1. Necháme v mrazáku zmrazit asi litr vody v nádobě, která se neroztrhne. Pak ji necháme rozmrazit při pokojové teplotě. Zmrzlá a roztátá voda obsahuje takové útvary ( ledinky ), které se nalepí na buňky a regenerují je, samozřejmně, když tu vodu pijeme.

2. Voda se nesmí více ohřát než na 38 stupňů, jinak ledinkové útvary zmizí. Než voda v nádobě promrzne, trvá to nějakou dobu, proto necháme současně jednu vodu mrazit a druhou tající přes den popíjíme.

Snad každý z nás si všiml,že když dáme do nějakého nápoje led,že nás to osvěží. Není to tím, že je nápoj chladný, ale právě ledinkami. Ledinky najdeme také ve zmrzlině, která nás zpočátku osvěží,ale tuk, který zmrzlina obsahuje, za nějaký čas naopak zvýší tělesnou teplotu a dochází k útlumu.

V ledinkové vodě, kterou necháme nejdřív roztát, můžeme louhovat slupky z jablek, ale i jiné ovoce. Když sníme celé jablko, to se dostane do trávení a působí jinak. Slupky z jablek louhované 10 hodin ve vodě působí povzbudivě na intelektuální sféru člověka a hlavně posílí srdce. Čím kyselejší jablko, tím lépe.Můžeme využít i pláničky, které jinak nikdo nechce. Vylouhované slupky jsou bezcenné, ty vyhodíme. Nejúčinnější je popíjet tuto vodu po troškách celý den.

Ledinky objevil a pojmenoval jakýsi ornitolog, který zjistil, že ptáci, kteří pijí roztátou vodu z ledu, jsou proti stejnému druhu z teplejších krajin ( kde tato možnost není ) čilejší, zdravější, rychleji jim rostou mláďata a dožívají se 3x delšího věku!

 


Z knihy Jana Spěváčka „ Rozmluva s duchovním mistrem 1. – Cesta magie

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZAGKlT5eA5w

 

všimněte si také Návrhů v pravé části obrazovky!!!

 

 

Mohlo by se vám líbit...